събота, 18 март 2017 г.

ПОДСЛОНИ СЕ В МЕН, ИСУСЕ!

"Лисиците си имат леговища,
и небесните птици гнезда; а
Човешкият Син няма где
глава да подслони..." (Лука 9:58)

Когато над света се свечерява
и пак на запад слънцето клони,
за Теб приготвям, Господи, жарава -
ела в духа ми, и се подслони.

Дори до днес с тъга да Си се скитал,
от хората прогонен, Свят и Сам,
сърцето ми за Теб ще е обител,
в която Ти пристъпяш като Храм.

Тогава просто тих ще коленича,
като слуга пред Царя си Христос,
че всеки, който силно Те обича,
у своя дом превръща се на гост.

А Ти, Исусе, в мене виж отмора!
Тревогата Си дай ми за живец!
И аз заветно ще преспя на двора -
под звездното небе на Бог Отец!

Ясен Ведрин
(Коленича пред Тебе)

Няма коментари:

Публикуване на коментар